HP Deskjet 959c Printer - Juridische informatie en handelsmerken

background image

Juridische informatie en handelsmerken

Juridische informatie aangaande Hewlett-Packard

De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Hewlett-Packard (HP) biedt ten aanzien van dit materiaal volstrekt geen
garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde
garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Hewlett-Packard is niet aansprakelijk voor fouten in dit materiaal of voor
incidentele schade of gevolgschade in verband met de levering, het
functioneren of het gebruik van dit materiaal.

Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, bewerking of vertaling van
dit materiaal is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Hewlett-Packard, tenzij dit is toegestaan krachtens de wetten op het
auteursrecht.

Handelsmerken

Apple, het Apple-logo, AppleTalk, ColorSync, het ColorSync-logo, EtherTalk,
Finder, LocalTalk, Mac, Macintosh, Mac OS, PowerBook, Power Macintosh
en QuickDraw zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., gedeponeerd
in de VS en andere landen.

Adobe en Acrobat zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

TrueType is een handelsmerk in de VS van Apple Computer, Inc.

Adobe en Acrobat zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Palm, Palm III, Palm V en Palm VII zijn handelsmerken van Palm, Inc.

Copyright 2000 Hewlett-Packard Company

background image

5