HP Deskjet 959c Printer - Problemlösning

background image

Problemlösning

• Lamporna på skrivaren blinkar

• Skrivaren skriver inte ut

• Skrivaren är långsam

• Problem med utskrifter

• Problem med funktionen för infraröd utskrift

• Problem med modulen för automatisk dubbelsidig utskrift

• Problem med den automatiska pappersavkännaren

background image

66