HP Deskjet 959c Printer - Problem med den automatiska pappersavkännaren

background image

Problem med den automatiska
pappersavkännaren

Utskriftskvaliteten är annorlunda när det automatiska
alternativet har valts

Utskriftskvaliteten ställs automatiskt in på Normal när alternativet för
automatisk pappersavkänning har valts. Det kan hända att utskriftskvaliteten
förbättras när en viss papperstyp väljs. Följ nedanstående anvisningar för att
välja en viss papperstyp:

1.

Öppna den fil du ska skriva ut.

2.

Klicka på

Arkiv

>

Skriv ut

.

Skärmen hp deskjet 9xx series öppnas och sedan visas
alternativskärmen Allmänt. Klicka på pilarna i fältet Allmänt för att välja
följande alternativ.

3.

Välj

Papperstyp/kvalitet

och välj en

annan papperstyp än

Automatisk

under

Papperstyp.

4.

Klicka på

OK

för att skriva ut.

background image

86

Optimalt pappersläge används inte när alternativet
Automatisk har valts

1.

Kontrollera att det inte finns repor och skrynklor på papperet.
Den automatiska pappersavkännaren är mindre noggrann om papperet
är skadat.

2.

Välj lämplig papperstyp manuellt.
Funktionen för automatisk pappersavkänning ställer in papperstypen till
Vanligt papper om du använder något av dessa utskriftsmaterial:

• papper med brevhuvud
• brevpapper med tryckt mönster i överkanten på papperet
• mörkt, färgat papper
• papper som innehåller metallfibrer

Skrivaren matar ut papperet

Det kan hända att skrivaren står i direkt solljus, vilket kan påverka den
automatiska pappersavkännaren. Flytta skrivaren.

Se även:

Automatisk pappersavkännare

Kontakta

HP Kundtjänst

om du fortfarande har problem.

background image

87