HP Deskjet 959c Printer - Statuslampan för bläckpatronerna

background image

Statuslampan för bläckpatronerna

Beskrivning av statuslampan för bläckpatronerna

Statuslampan för bläckpatronerna blinkar om bläcket håller på att ta slut i en
eller båda bläckpatronerna, om de är felaktigt installerade eller inte fungerar
som de ska. Lampan blinkar också om du använder fel typ av bläckpatron.

1. Statuslampan för bläckpatronerna

Om bläcknivån är låg i en bläckpatron slutar statuslampan för
bläckpatronerna att blinka när du öppnar den övre luckan på skrivaren. Om
problemet inte har att göra med att bläcknivån är låg fortsätter lampan att
blinka även sedan du har öppnat luckan.

background image

51

Kontrollera status för bläckpatronen

Öppna den övre luckan i skrivaren när statuslampan för bläckpatronerna
blinkar. Den gula pilen på bläckpatronshållaren pekar på en av de fem
ikonerna som anger det aktuella problemets exakta natur.

1. Ikon för problem med bläckpatronen med tre färger 2. Ikon för problem med den
svarta bläckpatronen 3. Ikonen för låg bläcknivå i bläckpatronen med tre färger
4. Ikonen för låg bläcknivå i den svarta bläckpatronen 5. Ikonen som anger att
bläckpatronerna är OK 6. Gul indikatorpil

Felsökning av problem med bläckpatronen med tre färger eller den svarta
bläckpatronen

Om den gula pilen pekar på en ikon som anger att det har uppstått ett
problem med en bläckpatron kan bläckpatronen saknas, vara felaktigt
installerad, defekt eller vara av fel typ för skrivaren. Rätta till problemet
så här:

1.

Installera rätt bläckpatron om det saknas en sådan.
Både den svarta bläckpatronen och bläckpatronen för tre färger måste
vara installerade i skrivaren.

2.

Avlägsna och installera om bläckpatronen om båda bläckpatronerna är
installerade.

background image

52

3.

Om du fortfarande har problem ska du kontrollera att rätt bläckpatroner
är installerade.

4.

Byt ut bläckpatronerna om problemet fortsätter.

Lös problem med låg bläcknivå

Om pilen pekar på ikonen för låg bläcknivå i den svarta bläckpatronen eller
bläckpatronen för tre färger ska du byta ut motsvarande bläckpatron.

Kontrollera att problem är löst

Om pilen pekar på ikonen som anger att bläckpatronen är OK fungerar
båda bläckpatronerna och problemet är löst.

Se även:

Artikelnummer för bläckpatroner

background image

53