HP Deskjet 959c Printer - Underhåll av bläckpatroner

background image

Underhåll av bläckpatroner

Dessa tips kommer att hjälpa dig med underhållet av HP-bläckpatroner och
tillförsäkra jämn utskriftskvalitet:

• Låt alla bläckpatroner ligga kvar i den förseglade förpackningen tills

du ska använda dem. Bläckpatroner ska förvaras i rumstemperatur
(15,6 – 26,6 grader C).

• Om du har tagit ut en bläckpatron ur den förseglade förpackningen

och den sedan inte används ska du lägga i den i en lufttät
plastbehållare. Förvara bläckpatronerna med munstycket vänt uppåt.
Se till att inget vidrör munstyckena.

• Sätt inte tillbaka skyddstejpen om denna har avlägsnats från

bläckpatronen. Detta skadar bläckpatronen.

• När du har installerat en bläckpatron i skrivaren ska du låta den sitta

kvar, förutom när du rengör den manuellt. Detta förhindrar att bläcket
avdunstar och att bläckpatronen täpps till.

Viktigt!

Dra inte ur kontakten till skrivaren förrän pågående utskrift har

avslutats och bläckpatronshållaren har återvänt till utgångspositionen till
höger i skrivaren. Bläckpatronerna kan torka ut om hållaren inte återgår
till utgångspostitionen.

background image

63