HP Deskjet 959c Printer - Utbyte av bläckpatroner

background image

Utbyte av bläckpatroner

Kontrollera att du har rätt artikelnummer när du köper nya bläckpatroner.

Låt en tom bläckpatron sitta kvar i bläckpatronshållaren tills du ska byta ut
den. Båda bläckpatronerna måste sitta i skrivaren för att den ska fungera.

Byt ut en bläckpatron så här:

1.

Kontrollera att utmatningsfacket är nedfällt.

2.

Tryck på knappen

Ström

för att slå på skrivaren.

3.

Öppna den övre luckan.
Hållaren flyttar till mitten av skrivaren.

4.

Fäll upp regeln på hållaren.

5.

Lyft ut bläckpatronen ur bläckpatronshållaren och kassera den.

1. Utmatningsfack (nedfällt) 2. Tryck på knappen Ström 3. Övre luckan öppen
4. Fäll upp regeln till hållaren 5. Lyft ut patronen

Varning!

Se till att inga barn får tag i nya eller använda

bläckpatroner.

background image

54

6.

Ta ut den nya bläckpatroner ur förpackningen och avlägsna
skyddstejpen försiktigt.

Viktigt!

Vidrör inte bläckmunstyckena eller kopparkontakterna på

bläckpatronerna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till vilket
medför dålig elektrisk anslutning. Vidrör inte heller kopparremsorna. De
är nödvändiga elektriska kontakter.

1. Svart bläckpatron 2. Bläckpatron med tre färger 3. Bläckmunstycken
4. Kopparkontakter – vidrör eller avlägsna inte dessa 5. Skyddstejp – avlägsna
endast tejpen

7.

Sätt i bläckpatronen hela vägen i hållaren.

background image

55

8.

Fäll ner regeln på hållaren.
Det klickar till när regeln sitter fast ordentligt.

9.

Stäng den övre luckan.
• En kalibreringssida skrivs ut. Skrivaren genererar en kalibreringssida

för att testa utskriftskvaliteten när en bläckpatron har installerats.

• Om du håller på att skriva ut och gör uppehåll i utskriften för att byta

ut en bläckpatron kommer kalibreringssidan att skrivas ut när
utskriften är klar.

Om statuslampan för bläckpatronerna fortsätter att blinka sedan du har
monterat den nya bläckpatronen ska du kontrollera artikelnumret på
patronen för att se att du har installerat rätt patron.

Se även:

Artikelnummer för bläckpatroner

background image

56