HP Deskjet 959c Printer - Funktionerna i skrivaren

background image

Funktionerna i skrivaren

Knappar och lampor

Använd knapparna på HP Deskjet-skrivaren för att slå på och stänga av
skrivaren samt för att avbryta eller fortsätta en utskrift. Lamporna ger en
visuell indikation av skrivarens status.

1. Knappen Avbryt 2. Statussymbol och lampa för bläckpatron
3. Lampan och knappen Fortsätt 4. Lampa och knapp för ström

Knappen Avbryt

Tryck på denna knapp för att avbryta den aktuella utskriften.

Symbol och lampa för bläckpatronsstatus

Lampan ovanför statussymbolen för bläckpatron blinkar när du behöver
kontrollera bläckpatronernas status.

background image

6

Knappen och lampan Fortsätt

Lampan ovanför knappen Fortsätt blinkar när du behöver utföra något, t.ex.
lägga i papper eller åtgärda ett papperstrassel. När problemet har rättats till
ska du trycka på knappen Fortsätt för att återuppta utskriften.

Knappen och lampan Ström

Använd strömknappen för att slå på och stänga av skrivaren. Det tar cirka
fem sekunder för skrivaren att slås på sedan du har tryckt på strömknappen.
Den gröna lampan ovanför knappen Ström blinkar under pågående utskrift.

Viktigt!

Använd alltid knappen Ström på skrivarens framsida för att slå

på och stänga av skrivaren. Om du använder en strömskena, ett
överspänningsskydd eller en väggmonterad strömbrytare för att slå på
och stänga av skrivaren kan detta medföra att skrivaren slutar fungera
i förtid.

Se även:

Artikelnummer för bläckpatroner

Pappersfack

Det finns ett inmatningsfack och ett utmatningsfack i skrivaren. Lägg i papper
eller annat utskriftsmaterial i inmatningsfacket för utskrift. De utskrivna
sidorna matas ut till utmatningsfacket.

background image

7

Infraröd lins

Det finns en speciell infraröd (Ir) lins på HP Deskjet-skrivaren. Denna
infraröda lins gör att du kan skriva ut från en annan enhet som kan skicka
information via en infraröd lins, t.ex. en Palm Pilot eller en PowerBook.

Den

infraröda funktionen är eventuellt inte tillgänglig i alla skrivarmodeller.

Se även:

Utskrift med den infraröda funktionen

Modul för automatisk dubbelsidig utskrift

Modulen för automatisk dubbelsidig utskrift har en speciell
maskinvarufunktion som gör att skrivaren automatiskt kan skriva ut på båda
sidor av utskriftsmaterialet. Om denna modul inte finns på din skrivare kan
du köpa den separat.

Se även:

Modul för automatisk dubbelsidig utskrift

background image

8

Manuell dubbelsidig utskrift

Funktionen för manuell dubbelsidig utskrift gör att skrivaren kan skriva ut på
båda sidorna av utskriftsmaterialet när den bakre luckan är monterad.

Se även:

Manuell dubbelsidig utskrift

Automatisk pappersavkännare

Den automatiska pappersavkännaren känner automatiskt av de flesta typer
av papper eller utskriftsmaterial som finns i inmatningsfacket på skrivaren.
Denna funktion ger det bästa utskriftsresultatet, speciellt när du använder
papper och utskriftsmaterial från HP. Du kan använda funktionen för
utskriftsmaterial från HP eller från andra leverantörer, men funktionen är
optimerad för utskriftsmaterial från HP. Standardinställningen i skrivaren är
Automatisk, vilket innebär att skrivaren snabbt kan välja rätt papperstyp.

Denna funktion rekommenderas inte för förtryckt eller fodrat papper och
utskriftsmaterial.

Se även:

Automatisk pappersavkännare

background image

9